Concept chụp kỷ yếu – Đồ bà ba

60.000

 Chi phí trang phục Bà Ba:
✔ Free khăn rằn
✔ Đồ Bà ba : 60k/bộ