Concept chụp kỷ yếu – Nông Trang

100.000

✪ Chi Phí Trang Phục Nông trang
+ Nam/ nữ: Yếm jean + áo 100k, Ủng: 20k , Găng tay 10k
+ Khăn vải đầu.