Gói chụp ảnh kỷ yếu ( Gói Lọc đá)

99

MỖI BẠN NHẬN ĐƯỢC

  • Hoa đội đầu và hoa cầm tay cho các bạn nữ
  • Cravat cho các bạn nam
  • Mỗi bạn 2 ảnh in 13×18 ép lụa
  • Ekip chụp tùy số lượng sinh viên lớp  (Sỉ số chia 20 ra số thợ)
  • Chụp không giới hạn số lượng ảnh. pts toàn bộ số lượng ảnh chụp