Cho Thuê Đồ Lính, Đồ Bộ Đội Chụp Kỷ Yếu Tại TPHCM

100.000

 Trang phục: Đồ lính nguỵ, lính Việt Nam, lính Mỹ gồm quần áo, mũ tai bèo/ mũ phớt, súng, giầy, bình nước, ba lô cùng vô số phụ kiện chiến đấu
 Chi phí: Trang phục: 60k ( áo + quần) , Giày lính : 20k ; phụ kiện thuê thêm: ba lô, mũ, súng, …